RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U nedostatku zakonskog uređenja načina predaje izvješća o stanju sredstava zajedničke pričuve upravitelji su tijekom godina sami pronašli odgovarajući oblik izvješćivanja kojim redovito izvješćuju suvlasnike i ovlaštene predstavnike stambenih zgrada. Pokazalo se da je najprihvatljivije vođenje jednostavnog knjigovodstva jer su takva izvješća jednostavnija i razumljivija suvlasnicima. S vremenom se također pokazalo da osim čisto knjigovodstvenih podataka, na istim izvješćima korisnici usluga upravitelja stambenim zgradama traže i neke tehničke podatke, kao i druge obavijesti koje zajedno s knjigovodstvenim podatcima čine potpunu sliku o trenutačnom stanju stambene zgrade. U članku će biti prikazani najčešće korišteni modeli izvješćivanja koji uz mogućnost kombiniranja pojedinih elemenata tih izvješća omogućuju upraviteljima pružanje prave i kvalitetne informacije korisnicima.

 1. Financijska rekapitulacija
 2. Prihodi i troškovi zgrade po vrstama
 3. Zaduženja i uplate suvlasnika/svih kupaca na zgradi
 4. Stanja /kartice dobavljača
 5. Otvorene stavke kupaca i dobavljača
 6. Ispisi šteta
 7. Redovito knjigovodstvo i SISP
 8. Sastavljanje godišnjeg programa održavanja
 9. Otplatni plan zajma zgrade
 10. Problem početnog salda zgrade u izvješćima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)