RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obveza i način održavanja suvlasničkih dijelova stambene zgrade uređeni su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Uredbom o održavanju zgrada, kao i drugim provedbenim propisima. Odgovore na pitanja koje su sve obveze suvlasnika i upravitelja zgrade, te kako se knjigovodstveno može pratiti priljev i odljev sredstava zajedničkih pričuva pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Poslovi upravljanja suvlasničkim dijelovima stambenih zgrada
  3. Sredstva zajedničke pričuve
  4. Knjigovodstveno praćenje
  5. Sustavi kontrole
  6. Iskorištenje slobodnih novčanih sredstava
  7. Udio fiksnih troškova u sredstvima zajedničke pričuve
  8. Knjigovodstvo upravitelja kao trgovačkog društva
  9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)