RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Društva koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, kao i ostala trgovačka društva, obvezna su u skladu sa Zakonom o računovodstvu primjenjivati Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja, ako su prema kriterijima toga Zakona velika društva ili im vrijednosni papiri kotiraju na burzi, odnosno ako su sama donijela odluku o primjeni MSFI-a. Druga, mala i srednja društva, koja nisu donijela takvu odluku i dalje primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde koji su se primjenjivali do 1. siječnja 2006. Ta društva ne mogu primjenjivati MRS 41. U ovom se članku razmatra primjena MRS-a 41 na primjeru svinjogojske farme, koji, dakle, mogu primjenjivati samo društva koja prema odredbama Zakona o računovodstvu ili prema vlastitoj odluci primjenjuju MSFI-a.

  1. Uvod
  2. Priznavanje i mjerenje vrijednosti imovine u poljoprivredi
  3. Knjigovodstveno evidentiranje u svinjogojstvu
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)