RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Tromjesečno statističko istraživanje o poslovanju poduzetnika uključujući banke, štedionice i društva za osiguranje, te o poslovanju neprofitnih organizacija utvrđeno je četverogodišnjim Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2004.-2007. godine (Nar. nov., br. 28/05.) te Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu (Nar. nov., br. 117/06.). Obveznici sastavljaju izvješća i podnose ih na pripadajućim obrascima i to: poduzetnici svih veličina (osim banaka, štedionica i društava za osiguranje) na obrascu TSI-POD, banke i štedionice na obrascu TSI-BAN, društva za osiguranje na obrascu TSI-OS-RE te neprofitne organizacije na obrascu TSI-N. Rok za dostavu je 20. srpnja 2007.

 1. Uvod
 2. Opće napomene u vezi s ispunjavanjem izvješća
 3. Statističko izvješće poduzetnika
 4. Statistička izvješća banaka i štedionica (obrazac TSI-BAN) društava za osiguranje (obrazac TSI-OS-RE)
 5. Statističko izvješće neprofitnih organizacija
 6. Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu
 7. Društva u stečaju
 8. Statusne promjene pripajanja i spajanja
 9. Poslovna godina različita od kalendarske
 10. Način predaje izvješća

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)