RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osim sastavljanja statističkog izvješća za polugodišnje razdoblje na obrascu TSI-POD koji se treba dostaviti FINA-i do 20. srpnja 2007., a koji uz statističke podatke sadržava i Račun dobitka i gubitka i Bilancu, poduzetnici sastavljaju financijska izvješća i za potrebe članova uprave društva odnosno skupštine društva i nadzornih tijela. Pritom se oslanjaju na provedbu MRS-a 34 - Financijsko izvješćivanje u tijeku godine koji za razdoblje tijekom godine preporučuje sastavljanje izvješća barem za prvo polugodište. U svrhu poštenog izvješćivanja potrebno je raspolagati pouzdanim i istinitim računovodstvenim podatcima koji se temelje na stvarno nastalim poslovnim događajima. Potaknuti time, u nastavku ćemo se zadržati na nekim od zanimljivijih primjera događaja iz poslovne prakse – pojasnivši ih s računovodstvenog i poreznog motrišta, pri čemu ćemo se pozvati i na neka od stajališta Ministarstva financija.

  1. Uvod
  2. Račun dobitka i gubitka za razdoblje od 1. siječnja do 31. lipnja 2007.
  3. Bilanca na dan 30. lipnja 2007.
  4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)