RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trgovačka društva imaju obvezu dostave statističkih izvješća za svako tromjesečje, uključujući i polugodište. Brokerska društva, investicijski fondovi i društva, javna dionička društva i mirovinska društva imaju obvezu izvješćivati tijekom godine Povjerenstvo za vrijednosne papire. Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 34) preporučuje se izvješćivanje tijekom godine barem polugodišnje. O tome pišemo u posebnom članku u ovom broju časopisa. U članku obrađujemo temeljne informacije o propisanim financijskim izvješćima, kao i o potrebi i mogućnosti sastavljanja izvješća za potrebe upravljanja trgovačkim društvima.

  1. Obvezna financijska izvješća trgovačkih društava
  2. Polugodišnja statistička izvješća
  3. Financijska izvješća poduzetnika za razdoblja tijekom godine prema MRS-ima
  4. Izvješća za potrebe upravljanja i nadzora
  5. Plaćanje propisanih obveza tijekom godine
  6. Financijska i poslovna izvješća prema posebnim propisima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)