RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovom članku analizira jednu sudsku odluku vezanu za izrečenu disciplinsku mjeru prestanka radnog odnosa kojoj je uzrok bio neizlazak policijskog inspektora za zaštitu od požara na lice mjesta u povodu dojave o manjem zapaljenju zemnog plina u šahtu. Zaključno navodi da se takav nedolazak ovlaštene osobe može smatrati nesavjesnim obavljanjem službe, što može predstavljati težu povredu radne discipline prema odredbama ranije važećeg zakona o unutarnjim poslovima.

  1. Uvod
  2. Događaj iz sudske prakse
  3. Komentar sudske odluke
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)