RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o radu (Nar. nov., br. 137/04. i 68/05.) predviđa, kao jedan od sedam načina prestanka ugovora o radu, i prestanak odlukom suda (sudski raskid ugovora o radu) na prijedlog radnika – tužitelja, ali može i na prijedlog poslodavca – tuženika pod zakonskim uvjetom. Pritom radnik na čiji prijedlog sud u radnom sporu donosi odluku o raskidu ugovora o radu ima pravo i na naknadu štete koju propisuje Zakon o radu.

U odluci Vrhovnoga suda RH (VSRH) koju prikazujemo u nastavku VSRH zauzima pravno stajalište u vezi sa sporom o visini te naknade štete.

U drugoj rješidbi VSRH koju prikazujemo VSRH se očituje o roku za podnošenje tužbe za poništenje izbora za radničko vijeće te ističe da iako nije propisan rok za podnošenje te tužbe, tužba mora biti podnesena u razumnom i primjerenom roku, što ni u kojem slučaju nije postignuto kada je tužba podnesena nakon proteka više od jedne godine od okončanja postupka izbora za radničko vijeće.

I konačno, u trećoj odluci VSRH koju prikazujemo u nastavku zauzima se pravno stajalište o tzv. pasivnoj legitimaciji tj. o tome tko može biti tužen u parnici za poništenje izbora za radničko vijeće. Prema stajalištu VSRH, pasivno je legitimiran onaj koji teškim kršenjem odredaba Zakona o radu u provođenju izbora za planove radničkog vijeća utječe na rezultate izbora, pa i onda kada nema pravni subjektivitet, tj. kada nije ni pravna ni fizička osoba.

  1. Okolnosti da se radnik nakon nezakonitog otkaza odmah zaposlio nije razlog koji bi pri sudskom raskidu ugovora o radu opravdao dosuđenje naknade štete u većoj svoti
  2. Ocjenjujući zasnovanost zahtjeva za poništenje izbora za radničko vijeće sud će ocijeniti je li u okolnostima konkretnog slučaja tužba podnesena u razumnom i primjerenom roku
  3. U parnici za poništenje izbora za radničko vijeće pasivno je legitimiran onaj koji teškim kršenjem odredaba zakona o radu u provođenju izbora za planove radničkog vijeća utječe na rezultate izbora, time da sud može takvoj osobi priznati stranačku sposobnost

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)