RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Godišnji odmor je jedno od temeljnih prava radnika u radnom odnosu. Pravo radnika na plaćeni godišnji odmor zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske i toga se prava radnik ne može odreći (čl. 55. st. 3. Ustava RH). Sporazum između poslodavca i radnika o odricanju prava na godišnji odmor odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora je ništetan (čl. 49. ZR-a) tj. ne proizvodi pravne učinke (kao da ga i nema). Osim toga, poslodavac bi odgovarao za jedan od najtežih prekršaja prema čl. 248. st. 1. t. 24. ZR-a. Zakon o radu (Nar. nov., br. 137/04. - proč. tekst i 68/05. - dalje: ZR) u čl. 47. određuje da radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju najmanje 18 radnih dana (dok pojedine kategorije radnika imaju pravo i na veći minimalan broj dana godišnjeg odmora). Trajanje godišnjeg odmora dulje od najkraćega može se odrediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Više o svemu tome i ostalom u nastavku.

 1. Stjecanje prava na godišnji odmor
 2. Trajanje godišnjeg odmora
 3. Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora
 4. Pregled mogućeg trajanja godišnjeg odmora
 5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 6. Tko može iskoristiti godišnji odmor (ili njegov dio) iz 2006. u 2007. godini
 7. Raspored (plan) korištenja godišnjeg odmora
 8. Godišnji odmor i radni odnos na određeno vrijeme
 9. Godišnji odmor i radni odnos s nepunim radnim vremenom
 10. Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
 11. Regres za godišnji odmor
 12. Materijalna odgovornost poslodavca radniku zbog onemogućavanja odlaska na godišnji odmor
 13. Prekršaji poslodavca u vezi s povredom prava na godišnji odmor
 14. Odgovornost poslodavca zbog nekorištenja godišnjeg odmora radnika
 15. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)