RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Godišnji odmor je jedno od temeljnih prava radnika u radnom odnosu. Pravo radnika na plaćeni godišnji odmor zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske i toga se prava radnik ne može odreći (čl. 55. st. 3. Ustava RH). Sporazum između poslodavca i radnika o odricanju prava na godišnji odmor odnosno o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora je ništetan (čl. 49. ZR-a) tj. ne proizvodi pravne učinke (kao da ga i nema). Osim toga, poslodavac bi odgovarao za jedan od najtežih prekršaja prema čl. 248. st. 1. t. 24. ZR-a. Zakon o radu (Nar. nov., br. 137/04. - proč. tekst i 68/05. - dalje: ZR) u čl. 47. određuje da radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju najmanje 18 radnih dana (dok pojedine kategorije radnika imaju pravo i na veći minimalan broj dana godišnjeg odmora). Trajanje godišnjeg odmora dulje od najkraćega može se odrediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Više o svemu tome i ostalom u nastavku.

 1. Stjecanje prava na godišnji odmor
 2. Trajanje godišnjeg odmora
 3. Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora
 4. Pregled mogućeg trajanja godišnjeg odmora
 5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 6. Tko može iskoristiti godišnji odmor (ili njegov dio) iz 2006. u 2007. godini
 7. Raspored (plan) korištenja godišnjeg odmora
 8. Godišnji odmor i radni odnos na određeno vrijeme
 9. Godišnji odmor i radni odnos s nepunim radnim vremenom
 10. Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
 11. Regres za godišnji odmor
 12. Materijalna odgovornost poslodavca radniku zbog onemogućavanja odlaska na godišnji odmor
 13. Prekršaji poslodavca u vezi s povredom prava na godišnji odmor
 14. Odgovornost poslodavca zbog nekorištenja godišnjeg odmora radnika
 15. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)