RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od donošenja Zakona o deviznom poslovanju doneseno je mnogo njegovih provedbenih propisa (odluka, naredaba). Kako bi se olakšalo primjenu Zakona o deviznom poslovanju, u nastavku dajemo pregled važećih propisa. Uz propis je naveden i odgovarajući članak Zakona o deviznom poslovanju, što je bio temelj njegova donošenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)