RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poduzetnici – pravne i fizičke osobe koji proizvode ili prodaju šećer, sol, tjesteninu, čokoladu, sapune i druge proizvode i usluge navedene u Naredbi o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja (Nar. nov., br. 2/01. i 83/01.) obvezni su o svakoj promjeni cijene odnosno marže za ove proizvode obavijestiti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Ta vrsta izvješćivanja nije novijeg datuma. Proizvođači, trgovci i neke uslužne djelatnosti već dugi niz godina imaju obvezu dostavljanja obrasca OC-1 odnosno OC-2. U ovom broju našeg časopisa samo ćemo ih podsjetiti na tu obvezu – ukazujući pritom i na način popunjavanja navedenih obrazaca.

  1. Uvod
  2. Dostavljanje obavijesti o cijenama i maržama
  3. Kontrola cijena za određene komunalne usluge

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)