RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Hrvatskoj je dosada registrirano više od 300 seljačkih domaćinstava, s tendencijom stalnog rasta, a zbog brojnih poticajnih mjera države za investiranje u takve objekte, kao što su poticajni programi i kreditne linije pod nazivom "Poticaj za uspjeh” i "Pod stoljetnim krovovima”, što sigurno ima pozitivan učinak na brži razvoj seljačkog turizma. Osim uvjeta koje građanin treba zadovoljiti da bi dobio odobrenje za vođenje seljačkog domaćinstva, pri čemu treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, treba također voditi brigu o poreznim obvezama. O pružanju usluga u seljačkom domaćinstvu putem agencije pišemo također u ovom broju časopisa, u rubrici Porezi. Opširnije o svemu pročitajte u nastavku članka.

 1. Koje ugostiteljske usluge se mogu pružati u seljačkom domaćinstvu
 2. Turističke usluge u seljačkom turizmu
 3. Uvjeti vezani za izgled objekta, prostorija i prostora
 4. Obveze pružatelja ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
 5. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
 6. Nadzor, upravne mjere i kaznene odredbe
 7. Rok usklade
 8. Porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
 9. Plaćanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 10. Plaćanje članarine turističkim zajednicama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)