RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.1999
  • Članak:Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.
  • Stranica:145.
  • Autor/i:
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)