RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U RH je registrirano gotovo 50.000 pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivača) s 340.000 kreveta, što čini 40% ukupnih smještajnih kapaciteta. Prema novom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06. - dalje: ZUD) smanjen je broj smještajnih kapaciteta (soba, postelja, smještajnih jedinica) koje iznajmljivači nude gostima u domaćinstvu, a radi sprječavanja i suzbijanja sive ekonomije propisane su upravne mjere prema kojima će najkraće na rok od 30 dana fizičkoj osobi biti zabranjeno pružanje usluga ako se obavljaju bez odobrenja, te zbog drugih bitnih značajki propisanih novim Zakonom. Opširnije o uvjetima pružanja usluga smještaja u domaćinstvu te poreznom položaju iznajmljivača, prije svega "paušalista”, pročitajte u nastavku. O pružanju usluga smještaja putem agencije može se pročitati također u ovom broju časopisa u rubrici Porezi.

  1. Uvjeti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
  2. Obveze iznajmljivača u pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
  3. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
  4. Nadzor i upravne mjere
  5. Kaznene odredbe
  6. Rok usklade za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
  7. Porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
  8. Plaćanje članarine turističkim zajednicama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)