RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U poreznom postupku koji provodi nadležno porezno tijelo rješenja i druge porezne akte donosi čelnik poreznog tijela koje rješava konkretni porezni predmet. Čelnik poreznog tijela može ovlastiti i drugu službenu osobu iz istog poreznog tijela da rješava u poreznim stvarima iz svog djelokruga rada. Člankom 15. Zakona o Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 67/01., 70A/01., 94/01. i 177/04) propisano je da su službenici Porezne uprave ovlašteni provoditi postupke i radnje u skladu s odredbama OPZ-a, te zakona koji uređuju pojedine vrste poreza i obveznih doprinosa te drugih zakona koji se odnose na oporezivanje. Povezanost službenika poreznog tijela sa sudionikom ili predmetom postupka može biti tolika da opravdano može pobuditi sumnju u njegovu nepristranost.

  1. Izuzeće službenika poreznog tijela po OPZ-u
  2. Obvezno izuzeće službene osobe
  3. Fakultativno izuzeće službenika poreznog tijela
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)