RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu RRiF, br. 5/07., str. 115. pisali smo o turističkim uslugama, odnosno razlikovanju (s poreznog motrišta) usluga smještaja i usluga najma. U ovom broju časopisa RRiF u rubrici Obrtništvo i slobodna zanimanja daju se dva članka, i to: "Uvjeti i porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – najam soba, postelja, kampovi” i "Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu i porezni položaj”. O toj problematici, nadasve porezno aktualnoj na početku turističke sezone, pišemo u nastavku, kao i o pružanju turističkih usluga putem agencije. Pritom je najvažnije da se pri sklapanju ugovora između komercijalnog ugostiteljskog objekta i agencije točno navedu usluge koje će se obavljati, smještaj ili najam, kao i jasna odredba o tome u čije ime i za čiji račun agencija posluje, jer upravo o tome ovisi i porezni položaj navedene usluge. Napominjemo također da smo o inspekcijskom nadzoru u turističkoj djelatnosti (putniočke agencije) pisali opširno u časopisu RRiF br. 6/05., str. 88. Kako se u tom dijelu nije bilo promjena, upućujemo čitatelje na navedeni članak. Opširnije u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Načini pružanja turističkih usluga
  3. Plaćanje boravišne pristojbe
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)