RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri donošenju niza strateških poslovnih odluka, menadžeri se susreću s potrebom što točnijeg utvrđivanja vrijednosti poduzeća s kojim ostvaruju važne poslovne odnose. Točna procjena vrijednosti poduzeća s kojim sklapamo važne ugovore bitna je radi smanjenja rizika poslovanja i ostvarivanja što povoljnijeg poslovnog rezultata. Pritom je bitno poznavati adekvatne metode procjene koje se mogu primijeniti na određeno poduzeće u odgovarajućoj poslovnoj prilici. Koje su to metode i kako se primjenjuju u određenim situacijama, objašnjeno je u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Metode procjene
  3. Procjena vrijednosti knjigovodstvenim metodama
  4. Procjena vrijednosti usporedbom s odgovarajućim tržišnim pokazateljima
  5. Procjena vrijednosti analizom diskontiranih novčanih tokova
  6. Procjena vrijednosti poduzeća na modelima vezanima za opcije
  7. Koju je od spomenutih metoda najbolje koristiti
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)