RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2007
  • Članak:Mjerenje fer vrijednosti
  • Stranica:71.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Sažetak:

Na svojoj redovitoj sjednici, održanoj 17. do 20. travnja 2007. godine, IASB je raspravljao o poslovnim kombinacijama, MRS-u 37, detaljima konceptualnog okviru standarda, financijskim instrumentima i ostalim tehničkim pitanjima. Najživlja rasprava na razini međunarodnog standardiziranja računovodstva vodi se na području IFRS-a za mala poduzeća i mjerenja fer vrijednosti. U nastavku se na sažeti način prikazuju osnovne odrednice prijedloga za raspravu budućeg standarda o mjerenju fer vrijednosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)