RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uvjeti u kojima djeluju naši revizori bitno su različiti od uvjeta koji postoje u Europskoj uniji. Naime, prema IV smjernici EU, u financijskim izvješćima se obvezno objavljuje svota naknada plaćenih za revizijske usluge, a financijska izvješća su dostupna svakome tko ih želi čitati. Jasno je da se u takvim okolnostima ne moraju tarife propisivati u onoj mjeri u kojoj je to potrebno u nas, gdje se svota naknade za reviziju smatra poslovnom tajnom. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja obavila je analizu tržišta pružanja usluge revizije u vrlo kratkom roku nakon stupanja na snagu novog Zakona o reviziji i Tarife, kojom se uređuju minimalne svote naknada za obavljanje usluga revizije. Rezultati tih istraživanja predočeni su u priopćenju. Ocjene i stajališta o istraživanju i donošenju Tarife revizorskih usluga su autorova.

  1. Uvod
  2. O istraživanju koje provodi Agencija i rezultatima istraživanja
  3. O preporukama Agencije
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)