RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.2007
  • Članak:Revizijski rizici
  • Stranica:63.
  • Autor/i:Mr. sc. Filip BREKALO, dipl. oec. i ovl. rev.

Sažetak:

Upravo je objavljen priručnik, druga izmijenjena i dopunjena naklada, autora Filipa Brekala: Revizija financijskih izvještaja (nakladnik Zgombić & Partneri, Zagreb, 2007.). Priručnik je primarno namijenjen revizorima i menadžerima trgovačkih društava čija financijska izvješća podliježu obveznoj reviziji, te studentima ekonomije. Sadržaj priručnika obilježava povezanost teorijskih okvira za reviziju financijskih izvješća i praktičnih primjera izvođenja revizije. U nastavku donosimo izvadak iz ovog priručnika (t. 3.3.) u kojem se u 11 poglavlja obrađuju načela i postupci revizije financijskih izvješća.

  1. Uvod
  2. Sastavnice revizijskog rizika
  3. Mogućnosti procjene revizijskog rizika
  4. Međuovisnost revizijskog rizika i koncepta materijalnog značaja
  5. Primjer ocjene revizijskog rizika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)