RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

O sustavu unutarnjih financijskih kontrola vezano za Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru pisali smo u prilogu časopisu RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 1/07., str. 32. S obzirom na to da se u kratkim rokovima od početka primjene toga zakona trebaju obaviti odgovarajuća imenovanja, upozoravamo na tu obvezu i predlažemo rješenja nekih prijepora.

  1. Prodaja i nabava dugotrajne imovine
  2. Povrat poreza na dodanu vrijednost iz proračuna

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)