RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osim redovite plaće za određeni mjesec ugovorom o radu može biti ugovorena i mogućnost isplate plaće po završnom računu, trinaeste plaće i drugih bonusa ovisno o rezultatu poslovanja i sličnim kriterijima. Svaka isplata, po osnovi ugovora o radu (s temeljem radnog odnosa) bez obzira na to isplaćuje li se iz dobitka ili iz redovitih sredstava društva, podliježe plaćanju doprinosa iz i na plaću, poreza na dohodak i prireza. Pritom je važno znati da se isplata plaće po završnom računu, koja se u načelu isplaćuje u tekućoj godini za prethodnu, odnosi na prethodnu godinu te se priznaje i u mirovinsku osnovicu za prethodnu godinu i zbraja sa svim isplaćenim redovitim plaćama za prethodnu godinu. U tom slučaju svota svih tih plaća koje se odnose na prethodnu godinu može premašiti najvišu godišnju osnovicu za plaćanje mirovinskog doprinosa u toj godini. Kako treba postupiti pri obračunu doprinosa i poreza na dohodak te sastavljanja izvješća o isplatama plaća, pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Isplata plaće iz dobitka
  3. Određivanje i obračun trinaeste plaće koja je uračunana u poslovne rashode prethodne godine
  4. Obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje kada redovite plaće i plaća po godišnjem obračunu premaše najvišu godišnju osnovicu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)