RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zadaća kalkulacije u proizvodnom trgovačkom društvu je obuhvaćanje troškova po jedinici proizvedenog učinka. Obuhvat troškova mora biti takav da omogući sustavno, vremensko i prostorno uspoređivanje troškova kako bi se mogao utvrditi stupanj ekonomičnosti proizvodnje. Da bi kalkulacija zadovoljila navedenu svrhu, ona mora biti sastavljena po određenoj strukturi cijene, uvijek prema istim načelima i po istoj sustavnosti. Mora biti potpuna, što znači da mora obuhvatiti sve troškove koji su predviđeni odnosno koji su stvarno nastali pri izradi određenog učinka u razdoblju u kojem je učinak završen.

  1. Standardni, planski i stvarni troškovi
  2. Troškovi prema iskorištenju kapaciteta
  3. Analiza ekonomičnosti proizvodnje na temelju kalkulacije
  4. Utvrđivanje očekivane prodajne cijene
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)