RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nakon donošenja Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) i početka njegove primjene od prošle se godine sve više pojavljuju pitanja, s jedne strane o valjanosti primljenih računa dobavljača bez žiga i potpisa, a s druge strane sve više zahtijeva za promjenu uvriježenih shvaćanja da se računi moraju potpisivati. To osobito dolazi do izražaja zbog sve bržeg odvijanja poslovnih procesa i suradnje s pravnim i fizičkim osobama iz inozemstva gdje praksa o tom pitanju nije ujednačena. Naravno da stajališta o tome imaju i nadzorna tijela, osobito tijela poreznog nadzora, koja sa svoje strane osim urednog i vjerodostojnog, potpisanog, ovjerenog, likvidiranog i na druge načine obrađenog računa zahtijevaju i druge dokaze nastanka poslovnog događaja. Kada su u pitanju hrvatski propisi, tu se tek pokazuje mnoštvo nedorečenosti i neusklađenosti koje ostavljaju prostor za razna tumačenja. U takvim okolnostima pitanje primjene propisa postaje nužno, a čini se, ponekad i nemoguće nastojanje.

  1. Uvod
  2. Propisi i praksa
  3. Potpisivanje računa
  4. Predaja isprava telekomunikacijskim putem i korištenje preslike
  5. Računi na nositeljima elektroničke obrade podataka
  6. Kontrola dokumentacije
  7. Čuvanje računa
  8. Računi obveznika poreza na dohodak
  9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)