RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uprave društava koje se odluče za izradu internog obračuna uz primjenu sustava po potpunim troškovima u hotelijerstvu u svojim računovodstvima mogu koristiti model obračuna koji je ovdje predočen. Taj je obračun primjenjiv u hotelijerstvu kada se dobivene informacije koriste za odlučivanje o kontroli asortimana učinaka kojim se ostvaruju prihodi na tržištu. Plasiranje asortimana na ciljno tržište ima utjecaj na poslovni rezultat, pa su zato takve informacije potrebne i korisne. U RRiF-u br. 5/07. objavljen je članak ove autorice pod nazivom "Interni obračun po potpunim stvarnim troškovima", čitatelje upućujemo i na taj članak.

  1. Uvod
  2. Raspored prirodnih vrsta troškova po mjestima njihova nastanka
  3. Međusobni obračun troškova i utvrđivanje ključeva za kalkulacije te kalkulacija internih učinaka
  4. Kalkulacija finalnih učinaka - raspored troškova na nositelje
  5. Knjiženje internog obračuna na kontima glavne knjige

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)