RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 5.2007
  • Članak:Ugovor o leasingu
  • Stranica:23.
  • Autor/i:Mr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

U ovome članku se nastojalo pojasniti civilnopravne odredbe Zakona o leasingu kako bi ih praksa mogla lakše primjenjivati. Naime, krajem 2006. godine isti je stupio na snagu, osim odredaba čl. 29., 31. te 91. do 94. Zakona, koje stupaju na snagu danom primitka Republike Hrvatske u Europsku uniju.

  1. Uvodne napomene
  2. Leasing posao i leasing ugovor
  3. Obveze ugovaratelja
  4. Obveze dobavljača objektu leasinga
  5. Solidarna odgovornost dobavljača objekta leasinga i davatelja leasinga
  6. Umjesto zaključka: prednosti i nedostatci za primatelja leasinga

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)