RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Lebdeće založnopravno osiguranje (floating charge) prema Zakonu o upisniku sudskih i javno bilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokre tnim stvarima i pravima predmet je razmatranja u ovome članku. U nas je institut lebdećeg založnopravnog osiguranja sadržan u navedenom Zakonu. S obzirom na to da se ovim konceptom redefiniraju granice zalaganja u odnosu na objekt, u ovom se članku pojašnjavaju obilježja tog instituta, naznačuju moguća otvorena pitanja, daju se prijedlozi za njihovo rješavanje te se razmatra primjena relevantnih propisa.Također se razmatra i njemačka poslovna praksa, jer je, primjenjujući različite tehnike oblikovanja ugovornog odnosa između dužnika i vjerovnika, u toj praksi moguće ostvariti koncept predmetnog zaloga bez napuštanja načela određenosti predmeta, ali u obliku fiducije.

  1. Uvod
  2. Koncept lebdećeg založnopravnog osiguranja
  3. Subjekti lebdećeg založnopravnog osiguranja i osigurljiva tražbina
  4. Predmet lebdećeg založnopravnog osiguranja
  5. Prava i obveze ugovornih strana

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)