RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poduzetničku plaću mogu isplaćivati samo obrtnici, slobodna zanimanja, osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva te ostale fizičke osobe koje su u načelu obveznici poreza na dohodak a prema vlastitoj želji ili po sili zakona plaćaju porez na dobitak umjesto poreza na dohodak. To se ne odnosi i na osobe koje ostvaruju dohodak od imovine i imovinskih prava bez obzira plaćaju li porez na dohodak ili porez na dobit. Oni nisu ni obvezni osiguranici prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/98. do 92/05.) niti prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 85/06. i 118/06.) pa nisu ni obveznici plaćanja doprinosa prema Zakonu doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/2. i 177/04.) te za njih nije ni dana mogućnost isplate poduzetničke plaće. Obrtnici i ostala navedena zanimanja koja su obveznici poreza na dohodak ne mogu utvrđivati poduzetničku plaću jer im se ne priznaje u izdatke, a ako tu djelatnost obavljaju uz radni odnos kod nekog drugog poslodavca, plaćaju doprinose i po osnovi obrta ili slobodnog zanimanja po isteku godine po rješenju Porezne uprave.

  1. Moraju li dobitaši isplaćivati poduzetničku plaću ili mogu plaćati samo doprinose na propisanu osnovicu?
  2. obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa kada obrtnik i ostala slobodna zanimanja, "dobitaš", ne isplaćuje poduzetničku plaću
  3. Laćanje doprinosa i poreza na dohodak u slučaju isplate poduzetničke plaće
  4. Isplata poduzetničke plaće u slučaju mirovanja obveze plaćanja doprinosa
  5. Kako doprinose plaćaju obrtnici i slobodna zanimanja kada obavljaju djelatnost uz radni odnos

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)