RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri kraju smo prijelaznog razdoblja u kojem su osobe mogle ostvarivati mirovinu po nešto povoljnijim uvjetima glede navršenih godina života i mirovinskog staža. Godina 2007. je posljednja godina u kojoj muški osiguranici mogu ostvariti pravo na starosnu mirovinu ako u toj godini navrše 64 godine i 6 mjeseci života i 15 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža ili 59 godina i 6 mjeseci života i 40 godina mirovinskog staža. Žene pak u 2007. godini ostvaruju pravo na starosnu mirovinu kada navrše 59 godina i 6 mjeseci života i 15 godina i 6 mjeseci mirovinskog staža ili 54 godine i 6 mjeseci života i 35 godina mirovinskog staža. Od sljedeće se godine životna granica pomiče za 6 mjeseci i tako ostaje i ubuduće a za 15 godina mirovinskog staža. Ostaje i dalje mogućnost ostvarivanja prijevremene mirovine za ostvareni staž osiguranja za ženu 30 godina i 55 godina života odnosno za muškarca 35 godina mirovinskog staža i 60 godina života. Neki umirovljenici, koji su se ponovno zaposlili te im je mirovina mirovala mogu zatražiti preračunavanje mirovine na temelju naknadno ostvarenog staža. O svemu rečenom i o načinu određivanja mirovine pišemo u ovom članku.

  1. Uvjeti za stjecanje prava na mirovinu
  2. Određivanje mirovine
  3. Izračunavanje starosne mirovine u 2007.
  4. Izračunavanje invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad
  5. Najniža i najviša mirovina
  6. Ponovno određivanje mirovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)