RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2007
 • Članak:Privremeni uvoz
 • Stranica:143.
 • Autor/i:Melita BULJAN, dipl. oec.

Sažetak:

Osnovna svrha privremenog uvoza robe je uporaba strane robe u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) koja je namijenjena ponovnom izvozu u nepromijenjenom stanju. Privremeni uvoz će se odobriti samo za robu koja će biti ponovno izvezena u istom stanju u kojem je i privremeno uvezena. Takva se odredba razlikuje od ranije važećeg Carinskog zakona, koji je predviđao i mogućnost privremenog uvoza na oplemenjivanje. Međutim, kada se sa stranom robom namjerava obavljati određena aktivnost odnosno dorada, obrada ili proizvodnja se također odobravaju kroz druge carinske postupke, odnosno postupak unutarnje proizvodnje ili postupak preradbe pod carinskim nadzorom, a ne kroz postupak privremenog uvoza.

 1. Uvod
 2. Konvencija o privremenom uvozu
 3. Carinski zakon i provedbeni propisi
 4. Roba za koju se može odobriti postupak privremenog uvoza
 5. Podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja
 6. Uništenje i krađa privremeno uvezene robe
 7. Premještanje robe
 8. Obračun carinskog duga i kamata
 9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)