RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Još uvijek postoji određena nejasnoća u primjeni Pravilnika glede evidentiranja u knjigu KEUB gubitaka brašna s osnova tehnološkog manj ka, kala i rasipa. Neka rješenja iznosimo u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)