RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovo je treći dio članka u kojem nam stručnjaci iz Austrije obrazlažu oporezivanje prometa PDV-om u EU, a u sklopu priprema za pridruživanjem Hrvatske EU. Prvi dio članka objavljen je u časopisu RRiF, br. 11/06., str. 104. u kojem su dane i biografije autora te pregled objavljenih radova. Drugi dio članka objavljen je u časopisu RRiF, br. 3/07., str. 117. u kojem su dani opći podatci o EU s posebnim naglaskom na važnost Uredbi, Smjernica i Odluka kao mjera Europske zajednice. Primjena VI smjernice o PDV-u.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)