RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mogućnost priznavanja pretporeza još uvijek je aktualno pitanje i nakon devetogodišnje primjene sustava PDV-a. Može se sa sigurnošću reći da je za obveznike PDV-a porez u osnovi "neutralan", no pritom treba zadovoljiti niz poreznih pravila te ih ispravno primijeniti. Na poduzetničkoj razini prometi se neutraliziraju zbog mogućnosti prebijanja obveze za PDV s jedne strane i pretporeza s druge, a upravo zbog toga poduzetnička potrošnja dobara i usluga u konačnici nije opterećena PDV-om. Međutim, ne može se uvijek svaki zaračunani PDV koji je "došao" s u laznim računom priznati kao pretporez u obračunskom razdoblju. Opširnije o posebnostima priznavanja pretporeza kod obrtnika dohodaša pročitajte u zasebnom članku u rubrici Obrtništvo i slobodna zanimanja. O čemu sve treba voditi brigu kod priznavanja pretporeza pročitajte opširnije u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Temeljna pravila priznavanja pretporeza
  3. Primjeri evidentiranja pretporeza u knjigovodstvenim i poreznim evidencijama
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)