RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 138/06. - dalje: ZUD) koji je stupio na snagu 28. prosinca 2006., propisane su bitne značajke koje se odražavaju, između ostalog, i na rad udruga pri obavljanju ugostiteljske djelatnosti. Kako prijašnjim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., od br. 48/95. do 42/05.) nije udrugama dana mogućnost obavljanja ugostiteljskih djelatnosti, ovim je zakonom to ispravljeno te je proširen broj subje kata koji mogu pod uvjetima propisanim ZUD-a obavljati ugostiteljsku djelatnost.

  1. Koje udruge mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost
  2. Osnivanje i rad udruge kao ugostitelja
  3. Koje turističke usluge mogu obavljati udruge

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)