RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sa završetkom financijskih i poreznih izvješća kompletira se dokumentacija radi arhiviranja. Problem čuvanja je troškovne naravi pa je zato bitno znati koliko dugo treba čuvati dokumentaciju. Novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05. - dalje: ZOR) odredio je nove, duže rokove čuvanja dokumentacije na osnovi kojih se obavlja knjiženje, dok je za financijska izvješća ukinuo trajno čuvanje. Više o potankostima u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)