RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kao i u prošloj godini tako i u 2007. postoji obveza Financijskoj agenciji predavati statističke izvještaje zarazdoblje siječanj – ožujak, siječanj – lipanj i siječanj – rujan 2007. Statistički izvještaji za prvo tromjesečje ove godine predaju se na jednakim obrascima (poduzetnici na obrascu TSI-POD, neprofitne organizacije na TSI-N, banke i štedionice na TSI-BAN, a društva za osiguranje na TSI-OSRE) kao i prethodne godine.

  1. Obveznici sastavljanja statističkog izvještaja
  2. Način predaje izvještaja
  3. Rokovi predaje izvještaja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)