RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku autor obrađuje glavne zahtjeve revidiranog MRS-a 21 Učinci promjene tečaja stranih valuta s naglaskom na transakcijama u stranoj valuti. Transakcije u stranoj valuti prikazuju se kroz nekoliko praktičnih primjera knjiženja poslovnih događaja nastalih u vezi s nabavom monetarne i nemonetarne imovine. S odgovarajućom pozornošću članak mogu primijeniti i društva koja su donijela odluku o prihvaćanju dosadašnjih MRS-ova (nerevidiranih).

  1. Uvod
  2. Glavne odredbe revidiranog MRS-A 21
  3. Primjena MRS-A 21 kod transakcija u stranoj valuti
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)