RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Međunarodni standardi financijskog izvješćivanja koje trebaju primjenjivati veliki poduzetnici kao i oni čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzama te Međunarodni računovodstveni standardi koje primjenjuju mali i srednji poduzetnici zahtijevaju odabir metoda iskazivanja imovine, obveza i kapitala, prihoda, rashoda i dobitka koje će cjelovito, realno i objektivno prikazati stanje i poslovanje društva. Računovodstvene politike valja primjenjivati sustavno, dosljedno i dugoročno. Kad se promijene okolnosti, kada to zahtijevaju standardi, propisi ili menadžment zaključi da neke druge metode u danim okolnostima bolje odražavaju stanje i poslovanje društva, računovodstvene politike valja promijeniti. U nas su sada na snazi dva sustava spomenutih računovodstvenih standarda koje primjenjuju različiti poduzetnici. Ti standardi uređuju uglavnom ista pitanja i u mnogočemu na jednak način. Postoje, međutim, bitne razlike među njima koje označavaju granice i karakteriziraju ta dva sustava. U ovom članku dajemo skraćeni prikaz samo nekih od mogućih računovodstvenih politika trgovačkih društava naglašavajući razlike između velikih i malih odnosno srednjih. Cilj članka je dati informaciju o postojanju potrebe usvajanja računovodstvenih politika, ali ne i potpunog sagledavanja njihove provedbe.

  1. Uvod
  2. Objavljivanje računovodstvenih politika
  3. Izbor metoda za procjenu imovine, obveza i kapitala
  4. Metode utvrđivanja prihoda
  5. Metode utvrđivanja rashoda
  6. Temeljne pogreške, promjene računovodstvenih procjena
  7. Porez na dobitak
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)