RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.1999
  • Članak:Kako treba utvrditi naknade za bolovanje koje se ispla .na teret Hrv. zav. za zdr.. os. pos. 1.6.99.
  • Stranica:95.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)