RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom radu autor razmatra odredbu čl. 47. Zakona o privatizaciji, o kojem se već u stručnoj literaturi i ranije dosta pislo. U ovome se članku ponovno razmatra ta tematika, ali prvenstveno s aspekta recentne sudske prakse domaćih sudova.

  1. Uvod
  2. O značenju pretvorbe poduzeća na stjecanje vlasništva na nekretninama
  3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)