RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o državnim službenicima kao načini prestanka državne službe predviđeni su sporazum, otkaz, istek roka ili drugi načini propisani posebnim zakonom. Autorica u ovom članku detaljno i pregledno pojašnjava sve ove načine prestanka državne službe.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)