RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autorica daje prikaz jedne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske vezane za radne odnose i kazneni postupak.S time u vezi ističe se odredba članka 31. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske: nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom. Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)