RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.1999
  • Članak:Radnopravni položaj čl. uprave trg. dr. - aktualne dvojbe nakon izmjena i dopuna Zakona o trg. dr.
  • Stranica:88.
  • Autor/i:Peter ŠRIBAR, dipl. iur.
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)