RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.1999
  • Članak:Konvencija o privremenom uvozu - Istambulska konvencija
  • Stranica:81.
  • Autor/i:Davor ČILIĆ, dipl. iur.
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)