RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.1999
  • Članak:Kako utvrditi dohodak kod otuđenja obrtničke djelatnosti iza kojeg se nastavlja poslovanje
  • Stranica:67.
  • Autor/i:Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)