RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Ustupanje poslovnog udjela d.o.o.-a: zahtjevi u pogledu prijave koju javni bilježnik podnosi registarskom sudu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)