RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Poseban porez na plovilo za obavljanje djelatnosti
  • Oporezivanje teretnih vozila posebnim porezom
  • Poseban porez na alkohol, na proizvod koji sadrži alkohol i koristi se kao sredstvo za skidanje masnoće u elektronici
  • Poseban porez na alkohol koji se koristi u svrhe obavljanja djelatnosti zaštite hrvatske kulturne baštine
  • Voćno vino - označavanje markicama Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo
  • Oporezivanje mješavine piva i bezalkoholnog pića
  • Privremeni uvoz kave radi predstavljanja i degustiranja na sajmu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)