RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Tumačenje članka 7. Zakona o računovodstvu - čuvanje računa u maloprodaji

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)