RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Odgovornost člana uprave (čl. 252. ZTD-a)
  • Pravo prvenstva pri upisu novih dionica (čl. 308. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)