RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Plaća pripravnika
  • Trajanje ugovora o radu na određeno vrij
  • Boravište (prebivalište) radnika i naknada troškova prijevoza

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)